Το επάγγελμα του χημικού

Το επάγγελμα του χημικού
Φαρμακοβιομηχανία
Στενά συνδεδεμένος με τον κλάδο της υγείας, είναι ο φαρμακευτικός τομέας, ο οποίος αποτελεί μία εξίσου μεγάλη αγορά εργασίας. Καθώς η ζήτηση για νέα φάρμακα αυξάνεται, οι φαρμακοποιοί καλούνται να αναλάβουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ανάλυση, την αξιολόγηση και τη ρύθμιση των νέων φαρμάκων. Αφενός, οι συνθετικοί φαρμακοποιοί επικεντρώνονται στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων, οικονομικά αποδοτικών φαρμάκων για αγορά. Αφετέρου, οι αναλυτικοί φαρμακοποιοί επικεντρώνονται περισσότερο στη δοκιμή και τη χημική ανάλυση των νέων φαρμάκων, εξασφαλίζοντας ότι κάθε προϊόν είναι κατάλληλο για δημόσια κατανάλωση.
Υγειονομική Περίθαλψη
Μια σταδιοδρομία στον τομέα της υγείας για τους χημικούς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργαστήρια, αν και πάντα υπάρχει δυνατότητα να εργαστούν στη βάση της φροντίδας, βοηθώντας με την έρευνα των ασθενειών. Ο παραπάνω κλάδος συχνά ονομάζεται κλινική βιοχημεία ή επιστήμη της υγείας. Εργασία του αποφοίτου θα είναι να αναλύσει το αίμα, τα ούρα και άλλα σωματικά υγρά, ώστε να βοηθήσει στη διερεύνηση, διάγνωση και θεραπεία των διαφόρων ασθενειών.
Δημόσιος Τομέας
Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός κρατικά χρηματοδοτούμενων χημικών σε τομείς όπως το δίκαιο, η πολιτική, η άμυνα, η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για παράδειγμα, ιατροδικαστές μπορεί να κληθούν να συζητήσουν ευρήματα στο δικαστήριο και έτσι, ειδικοί χημικοί καλούνται να αναλάβουν διάφορες αιματολογικές αναλύσεις. Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, οι απόφοιτοι χημείας δύνανται να απασχοληθούν στον κλάδο των περιβαλλοντικών συμβούλων, της γεωργίας και των χημικών διαγνώσεων, με επίκεντρο την ανάλυση της χημικής κατάστασης του περιβάλλοντος.

Επαγγέλματα πτυχιούχου Χημείας
Κάποια από τα επαγγέλματα που είναι εφικτό να ασκήσεις με πτυχίο χημείας είναι ο βιοϊατρικός επιστήμονας, επιστήμονας υγειονομικής περίθαλψης, συνεργάτης κλινικής έρευνας, ιατροδικαστικός επιστήμονας, τοξικολόγος, επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας,  νομικός συνεργάτης,  ή βοηθός κτηνιάτρου, ιατρικός επισκέπτης.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Ναυτιλίας:

http://www.marinechemists.gr/index.php/el/o_syllogos/

Ο Χημικός Ναυτιλίας είναι ο ειδικός επιστήμονας που κατέχει τη σχετική Άδεια για να: 1. γνωματεύει και πιστοποιεί για τον έλεγχο απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS – FREE) σε κλειστούς χώρους, 2. κάνει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων από έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνους παράγοντες, 3. συμβουλεύει σε θέματα ασφαλείας δεξαμενοπλοίων, δεξαμενών ή τερματικών εγκαταστάσεων, 4. συμβουλεύει σε θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης επικινδύνων φορτίων, 5. εκτιμά, συμβουλεύει ή διαχειρίζεται περιστατικά εκτάκτου ανάγκης 6. εκτιμά και συμβουλεύει σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος  στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας