Ημέρα Γονέων

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να κλείνετε ραντεβού με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας στην ημέρα γονέων που είναι κάθε Τετάρτη.

Ο μέγιστος αριθμός γονέων που μπορούμε να δεχτούμε κάθε Τετάρτη είναι 25 άτομα. Επομένως η φόρμα μόλις συμπληρωθεί αυτό το όριο θα κλείνει αυτόματα.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω:

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας