Επίσκεψη στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID)

Επίσκεψη στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID)

Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση


Στο πλαίσιο του ομίλου «Επαγγελματικού προσανατολισμού & Συμβουλευτικής» και του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) που διδάσκεται στα εργαστήρια δεξιοτήτων διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη από τις κ. Ε. Δημητροπούλου και Ι. Μιντιλογλίτη την Τετάρτη 22-03-2023 στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν από την κ. Ε Βογιατζάκη, για τo πρόγραμμα σπουδών και τις επαγγελματικές διεξόδους του τμήματος ενώ στη συνέχεια παρακολούθησαν μία παρουσίαση σχετικά με τις δυνατότητες της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της τεχνολογίας εικονικών κόσμων αλλά και άλλων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και έγινε επίδειξη ορισμένων τέτοιων λογισμικών. Ευχαριστούμε θερμά την κ. Ελένη Βογιατζάκη για την φιλοξενία και την ενημέρωση.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας