Σύλλογος Διδασκόντων

Διευθυντής

sxoinas1.jpg
Βασίλης Σχοινάς
Διευθυντής

Φιλόλογοι

Μαθηματικοί- Φυσικών Επιστημών- Πληροφορική

Ξένες Γλώσσες

profile-photo.jpg
Ρεντζή Μαρία
Αγγλικών
Diplari-s-2.jpg
Διπλάρη Χριστίνα
Εκπαιδευτικός Γαλλικών

Θρησκευτικά-Μουσική-Γυμναστική

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας