Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2024-25

Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2024-25

Ανακοινώνουμε ότι οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών (προσοχή και οι δύο γονείς) που έχουν κληρωθεί στο σχολείο μας θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη 6-6-2024 να αποστείλουν στην διεύθυνση ppgpp@sch.gr ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από το gov.gr.

Στην περίπτωση που επιθυμούν να ανακαλέσουν την αίτηση εγγραφής, στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.

Στην περίπτωση που επιθυμούν την εγγραφή στο σχολείο θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται ότι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας