Ανακοίνωση πινάκων μη δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση κενών λειτουργικών θέσεων στο σχολείο μας

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας