Διαγωνισμός BesafeNet

Διαγωνισμός BesafeNet

Το σχολείο μας συμμετείχε την Παρασκευή 10/03/2023 στην Ολυμπιάδα Φυσικών και Τεχνολογικών καταστροφών, που διοργάνωσε ο φορέας besafenet.net. Το BeSafeNet αποτελεί εργαλείο ενδυνάμωσης της αντίληψης του κινδύνου ανάμεσα στους πολίτες.
Υποστηρίζεται από την Ευρω-Μεσογειακή Ανοικτή Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών.

Οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές προκαλούν μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οικονομικές ζημίες. Η πρόληψη πολλών από αυτών δεν είναι δυνατή, υπάρχει όμως τρόπος να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος καταστροφών με την ανταλλαγή έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών, σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με τη φύση, τις αιτίες και τις συνέπειες φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Η ευρεία διάδοση τέτοιου είδους πληροφοριών θα βοηθήσει στη βέλτιστη κατανόηση των πιθανών κινδύνων και επομένως στην καλύτερη προστασία από τις καταστροφές.

Η Ολυμπιάδα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε αυτά τα φαινόμενα, στην ενίσχυση των γνώσεών τους και την πρόληψη.

Στην Ολυμπιάδα Συμμετείχαν τρεις ομάδες των τεσσάρων μαθητών, κάθε μία εκ των οποίων είχε υπεύθυνο και ένα εκπαιδευτικό, από τους τρεις που συμμετείχαν στην δράση 

  • Ευστράτιο Μαρίνο
  • Παρασκευή Πούλου
  • Σταυρόπουλο Πέτρο

Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν:

Ομάδα 1:

Γιώργος Χαρίτος Β’ Τάξη

Δημήτριος Στεργίου Α’ Τάξη

Παναγιώτης Τζεφριός Α’ Τάξη

ΝΙκόλας Ηλίας Σχοινάς Α’ Τάξη

Ομάδα 3:

Σοαφία Κλουκίνα Β’ Τάξη

Διομήδης Παπαρώδης Β’ Τάξη

Μαρία Γεωργία Παλιουρά Β’ Τάξη

Ιωάννα Παπαδοπούλου Β’ Τάξη

Ομάδα 3:

Νίκος Πολίτης Α’ Τάξη

Παναγιώτης Βασιλακόπουλος Α’ Τάξη

Δημήτριος Κατσιφάρας Α’ Τάξη

Βασίλειος Γιατράς Β’ Τάξη

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας