Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής εγγραφής στο σχολείο μας

Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής εγγραφής στο σχολείο μας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την επιτυχή κλήρωση του παιδιού σας, έχετε την δυνατότητα να ανακαλέσετε, για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο μας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως στο σχολείο ενδιαφέροντος. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνετε ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 6η Μαΐου 2022 για τα ΠΕΙ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ΥΔ στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε την εγγραφή είναι η 26/05/2022, ημέρα Πέμπτη.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο μας δεν χρειάζεται καμία ενέργεια προς το παρόν.

Από το Π.Γ.Π.Π.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας