Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

Προέδρος και  μέλη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του  Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών:

Πρόεδρος  Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσειολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Αναπληρωτής Πρόεδρος τμήματος Μουσειολογίας

Αναπληρώτρια  Αρβανίτη Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών

Μέλη

ΣΕΕ

Μπαλωμένου Αθανασία,  ΣΕΕ ΠΕ03 και Παιδαγωγικής Ευθύνης  ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Δυτικής Ελλάδας

Αναπληρώτρια Κωσταρά Ευφροσύνη, ΣΕΕ ΠΕ02 ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Δυτικής Ελλάδας

Διευθυντές

Σφαέλος Ιωάννης,  Διευθυντής του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών

Αναπληρωτής Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος, Υποδιευθυντής

Σχοινάς Βασίλειος, ,  Διευθυντής του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών

Αναπληρώτρια, Διπλάρη Χριστίνα, Υποδιευθύντρια

Εκπαιδευτικοί

Αβραμόπουλος Αβραάμ, ΠΕ80, ΠΛΠΠ

Χιωτέλης Ιωάννης, εκπαιδευτικός ΠΕ04 ΠΛΠΠ

Πούλου Παρασκευή, εκπαιδευτικός ΠΕ04 ΠΓΠΠ

Χαρδαλούπα Ιωάννα, εκπαιδευτικός ΠΕ07 ΠΓΠΠ

Αναπληρωματικά μέλη 

Φύττας Γεώργιος, εκπαιδευτικός ΠΕ04 ΠΛΠΠ

Καρράς Νικόλαος, εκπαιδευτικός ΠΕ86 ΠΛΠΠ

Ευσταθίου Ιωάννα, εκπαιδευτικός ΠΕ02 ΠΓΠΠ

Σταυρόπουλος Πέτρος, εκπαιδευτικός ΠΕ86 ΠΓΠΠ

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας