Λίστα Επιλαχόντων

Λίστα Επιλαχόντων

 Ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή έχει ισχύ μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023. Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των επιτυχόντων/ουσών και επιλαχόντων/ουσών ανά Πειραματικό Σχολείο η εφαρμογή ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, προκείμενου να εγγραφούν οι επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στο οικείο Πειραματικό Σχολείο (θα σταλεί ενημέρωση στα ΠΕΙ.Σ στο επόμενο χρονικό διάστημα). Στην περίπτωση που ο γονέας/κηδεμόνας δεν επιθυμεί το παιδί του να φοιτήσει στο Πειραματικό Σχολείο της επιτυχίας του φροντίζει για την μετεγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023.  

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

562107
816429
538429
023145
620913
742650
524097
248361
897246
634701
109238
038964
986724
138426
370186
021357
581723
376081
924316
039215
624870
493720
071562
804297
923856
426319
917485
146375
918426
682517
068274
985072
934780
759132
613078
639081
869275
478602
513980
147956
137684
398415
269587
816594
826597
518463
158706
948307
634802
326541
476312
214385
756123
160523
350649
029451
258473
901574
035429
624389
890137
371295
357184
396108
462013
843659
439706
183640
754698
274130
267534
417968
148350
326159
084152
214839
628507
563197
081764
268374
708216
784925
320194
987321
134075
312605
648702
415320
389425
673815
546239
248750
182079
625390
861905
284317
235918
349156
184059
061827
534671
459106
632475
127489
523169
194527
742913
356294
750246
247053
402589
804732
524093
486703
179864
861739
270198
348702
502318
897421
102968
962487
109286
861954
804263
690135
965320
671532
271805
825031
514026
417362
084531
021345
273518
582309
932106
018324
596701
142056
935084
306748
892735
836172
912073
703512
189305
316479
104382
731450
301829
426931
497520
408257
085316
459103
730219
864037
750368
627950
482915
340675
263570
621937
908372
495632
780352
196258
534176
130758
358024
726480
298064
401573
418306
632075
701548
910624
892156
950764
621438
654029
428965
960135
624103
406598
706528
614805
957038
451387
045216
749026
192756

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας