Ημερίδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+: “Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+: Καινοτομία – Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση” (13.05.2022)

<strong>Ημερίδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+: “Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+: Καινοτομία – Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση” (13.05.2022)</strong>

Την Παρασκευή, 13.05.2022, υλοποιήθηκε Ημερίδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+ με τίτλο “Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+: Καινοτομία – Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση”, που διοργάνωσε το Αρσάκειο ΓΕΛ Πάτρας και το ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Το ΠΓΠΠ παρουσίασε τρία (3) έργα Erasmus+: 1) “Pixels and Meeples”, 2) “Kulturkiosk goes Festival”  και 3) Save Water, Save Life.

2_

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας