Αποτελέσματα κλήρωσης εισαγωγής μαθητών για το σχολικό έτος 2023-24

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας