Αποτελέσματα Κλήρωσης για την πλήρωση κενής θέσης στην Γ’ Γυμνασίου

Αποτελέσματα Κλήρωσης για την πλήρωση κενής θέσης στην Γ’ Γυμνασίου

Ανακοινώνουμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης για την πλήρωση της κενής θέσης στην Γ’΄ Γυμνασίου, όπως προέκυψε σήμερα 8-9-2022:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 437 (ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟΣ)
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
444
441
445

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας