Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Ψηφιακής Αφήγησης

Όμιλος  Φιλαναγνωσίας και Ψηφιακής Αφήγησης

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Κλάδος/Ειδικότητα (1) Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) Κλάδος/Ειδικότητα (2)

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα

Ρεντζή Μαρία
ΠΕ06- Αγγλικής Φιλολογίας Πότου Αναστασία
ΠΕ02- Φιλόλογος

2 ώρες

page1image4174405248 page1image4174405536 page1image4174405824page1image4174406112 page1image4174406528 page1image4174406816

Τίτλος του ομίλου

Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Ψηφιακής Αφήγησης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
Reading Club and Digital Storytelling in Greek and English

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος

Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχέση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος

Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

1.Να έρθουν σε επαφή με κείμενα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα εντός συγκεκριμένου επικοινωνιακού πλαισίου σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

2. Να συγκρίνουν και να εκτιμήσουν τις δύο γλώσσες μέσα από ενδεικτικά λογοτεχνικά κείμενα. 3. Να εξασκηθούν στη δημιουργική γραφή με τη δημιουργία δικών τους πρωτότυπων κειμένων και στις δύο γλώσσες.
4. Να καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία τους μέσα από επιλεγμένα έργα κατάλληλα για την ηλικία τους.
5. Να εντοπίζουν δάνεια και αντιδάνεια στις ευρωπαϊκές γλώσσες.
6. Να καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες δημιουργώντας e-books με εφαρμογές όπως το Storybird, Storyjumper και comics (Toondoo, Pixton).
7. Να έρθουν σε επαφή με σχολεία άλλων χωρών μέσω προγράμματος etwinning.

Διδακτική μεθοδολογία

– Μέθοδος project

page1image4095839072 page1image4095839360

  • –  Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
  • –  Έρευνα πεδίου

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή Ιούνιο)

Α’ Φάση- γνωριμία με κείμενα, δημιουργία Ιστοσελίδας, εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία Β’ Φάση – εξοικείωση με διάφορα κειμενικά είδη και στις δύο γλώσσες, εξάσκηση σε ψηφιακές εφαρμογές, επαφή με πρόσωπα, επισκέψεις
Γ’ Φάση – παραγωγή πρωτότυπων κειμένων, δημιουργία e-book

Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)

Δικτυακοί πόροι, Ηλεκτρονικές σημειώσεις, Χρήση λογισμικών, Σχετική βιβλιογραφία, Φύλλα εργασίας, Παρουσιάσεις Power Point

page2image4216569120 page2image4216569408 page2image4216569696

Τρόπος επιλογής μαθητών

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Παραδοτέα

Το επίπεδο των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα. Η εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Ανάλογα με το ενδιαφέρον τους για ενεργό συμμετοχή στις εργασίες που θα ανατίθενται.

Συμμετοχή των μαθητών Παραδοτέα

page2image4216609072 page2image4216609360

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης)

Τετάρτη ή Πέμπτη 13:30-3:10

Τόπος διεξαγωγής ομίλου

Χώρος του σχολείου Εξ αποστάσεως

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.)

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Επικοινωνία με πρόσωπα (ακαδημαϊκοί, καθηγητές, συγγραφείς, ποιητές…).

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Θα σχεδιαστούν ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά υγειονομικές συνθήκες λόγω Covid19.

Συμμετοχή των μαθητών
Ανάλογα με τα παραδοτέα
Ιστοσελίδα με τις δράσεις και το παραγόμενο υλικό

page2image4216691456 page2image4216691744 page2image4216692032page2image4216692320

του Ομίλου
Ατομικές και ομαδικές εργασίες και κείμενα των μαθητών
Ψηφιακή αφήγηση σε e-book με τη βοήθεια και χρήση ψηφιακών εργαλείων

Schools & Partners

We believe in offering the highest quality courses, created by schools and partners who share our commitment to excellence in teaching and learning, both online and in the classroom.
Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας