Χαρδαλούπα Ιωάννα

Χαρδαλούπα Ιωάννα

Ιωάννα Χαρδαλούπα, MEd. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, τμήμα Γερμανικής Γλώσσα και Φιλολογίας. Παρακολούθηση Μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Eberhart-Karls Universität Tübingen / Γερμανίας. Μεταπτυχιακός τίτλος Ειδίκευσης στη Γερμανική Γλώσσα από το ΕΑΠ. – εξειδίκευση στις ΤΠΕ. Διδάσκει από το σχολ. Έτος 2005-2006 στο Σχολείο. Είναι επιμορφώτρια του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (Μ.Π.Ε.) εκπ/κων, στο Π.Ε.Κ. Πατρών καθώς και για το Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Ξένων Γλωσσών.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας