Ρήγα Βασιλική

Ρήγα Βασιλική

Η Βασιλική Ρήγα κατάγεται από την Καλαμάτα Μεσσηνίας και εργάζεται ως μαθηματικός από το 2002.
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Πανεπιστημίου Πατρών) με θέμα «Μαθηματικά των υπολογιστών και των αποφάσεων».
Ενδιαφέροντα: Μαθηματικά, Αστρονομία.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας