Πούλου Παρασκευή

Πούλου Παρασκευή

H Παρασκευή Πούλου τελείωσε το Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο στην Ιατρική Σχολή. Έχει Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Εφαρμογές των Βασικών Ιατρικών Επιστημών και Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο διατριβής: «Αλληλεπιδράσεις των συστημάτων νευροδιαβίβασης ντοπαμίνης/αδενοσίνης στον εγκέφαλο των “weaver” μυών, γενετικού μοντέλου ντοπαμινεργικής απονεύρωσης».

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας