Ευσταθίου Ιωάννα

Ευσταθίου Ιωάννα

Η Ιωάννα Ευσταθίου, είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας,  με κατεύθυνση την Αρχαιολογία & Ιστορία Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος  στη «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» με θέμα διπλωματικής: «Το Μουσείο ως περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης. Μαθησιακές ευκαιρίες – Σχολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου». και Διδακτορικού Διπλώματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου  με τίτλο: ««Το Εικονικό Μουσείο στην Εκπαιδευτική πράξη».  Είναι συγγραφέας επιστημονικών συγγραμμάτων, έχει δημοσιεύσεις κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και εισηγήσεις σε εθνικά και παγκόσμια συνέδρια.  Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών ενηλίκων, διαθέτει προϋπηρεσία σαν εκπαιδεύτρια ενηλίκων στην Ιστορία τής Τέχνης και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Έχει βραβευτεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του θεσμού «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση» και  της έχει απονεμηθεί τιμητική διάκριση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Σωκράτης – Grundtvig. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (ξενόγλωσσα και ελληνόγλωσσα), όπως και σε Συνέδρια. Εργάστηκε στο παρελθόν ως αρχαιολόγος και από το 1991 έως σήμερα διδάσκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την ειδικότητα της Φιλολόγου.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας