Βουτσινά Λαμπρινή

Βουτσινά Λαμπρινή

Η Βουτσινά Λαμπρινή είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Διδακτική των Θετικών Επιστημών, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», από το ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα  ερευνητικά της  ενδιαφέροντα είναι: Ιστορία και Φιλοσοφία των Φ.Ε., αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των Φ.Ε.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας