Αργυρίου Αγγελική

Αργυρίου Αγγελική

Η Αργυρίου Αγγελική είναι καθηγήτρια  φιλόλογος στη Β/θμια Εκπ/ση,  πτυχιούχος του Φιλολογικού-Κλασικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο Μετεκπαίδευσης ΣΕΛΜΕ. Γνωρίζει την Αγγλική και  τη Γαλλική Γλώσσα. Έχει πιστοποιημένες γνώσεις  στην «Αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπ/ση».  Υπηρετεί δεκαέξι χρόνια στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν/μίου Πατρών.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας