Μήνυμα του Διευθυντή κ. Βασιλείου Σχοινά

Το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανικό κομμάτι του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει μια συνεχή θετική παρουσία στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Πάτρας από την ίδρυσή του το 1972 έως και σήμερα. Το ΠΓΠΠ εφαρμόζει πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας,  έχει έντονα μαθητοκεντρικό χαρακτήρα,  θέτει ως προτεραιότητα την αγάπη και την φροντίδα για το παιδί καθώς και την έμφαση στην δημιουργικότητα, την φαντασία και την καινοτομία στην τάξη. Διαθέτει επίσης σαφή ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό και χαρακτηρίζεται από την διαρκή  αναζήτηση και ανατροφοδότηση για μια συνεχώς βελτιούμενη και ποιοτική εκπαίδευση με την χρήση των νέων τεχνολογιών.  Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των Πατρινών και όχι μόνο, ως ένα σχολείο που βοηθά ουσιαστικά στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και που προάγει και αναδεικνύει τον «καλό καγαθό» άνθρωπο και πολίτη.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας