Κληρωθέντες/είσες και Επιλαχόντες/ούσες μαθητές για το σχολείο μας το σχολ. έτος 2024-25

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας