Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων- Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας