Πρόσκληση σε ημερίδα Πολλαπλασιαστική Ημερίδα του έργου Pixels and Meeples στο ΠΓΠΠ

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας