ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ ΤΙΣ 28/9 ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας