Συγχαρητήρια για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Συγχαρητήρια για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους ακόλουθους μαθητές που παρακολούθησαν τον Όμιλο Γαλλικών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, συμμετείχαν στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.) και απέκτησαν δίπλωμα επιπέδου Α1-Α2 στη γαλλική γλώσσα. Τους ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες!
Γεωργοπούλου Αγγελική
Θωμόπουλος Ανδρέας
Νταή Βασιλική-Μαρίνα
Παπουτσή Νικολίτσα-Αντωνία
Χαριτοπούλου Αιμιλία

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας