ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2022-23

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2022-23

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες

Σας προωθούμε την αριθ. 113201/Δ2/19-09-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα ΄Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης  «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023».

Παρακαλούμε για τις αιτήσεις σας με ηλεκτρονική υποβολή ως την Παρασκευή 23/9/2022.

Εκ της Διεθύνσεως του ΠΓΠΠ

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας