Ενημέρωση για έναρξη σχολικού έτους

Ενημέρωση για έναρξη σχολικού έτους

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του σχολικού έτους με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο στις 9:00 και θα πρέπει να έχουν μαζί τους μια τσάντα, έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν τα σχολικά βιβλία που θα τους μοιραστούν.

Μετά το τέλος της διαδικασίας διαμοιρασμού των σχολικών βιβλίων, οι μαθητές θα αποχωρήσουν. Εκτιμώμενη ώρα αποχώρησης 12:00.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας