Πρόσκληση της ΣΕΕ ΠΕ03 κ. Α. Μπαλωμένου σε διαδικτυακή εκδήλωση εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μαθηματικών και της σταθεράς π.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας