Πρόγραμμα Erasmus+ «AVE-Ausgewähltes Virtuelles Europa – Επιλεγμένη εικονική Ευρώπη»

Πρόγραμμα Erasmus+ «AVE-Ausgewähltes Virtuelles Europa – Επιλεγμένη εικονική Ευρώπη»

Έναρξη ζωντανών διαδικτυακών συναντήσεων του προγράμματος Erasmus+ «AVE-Ausgewähltes Virtuelles Europa – Επιλεγμένη εικονική Ευρώπη»

Την Τρίτη, 09.03.2021, είναι η επίσημη διαδικτυακή έναρξη της συνάντησης του προγράμματος «AVE-Ausgewähltes Virtuelles Europa – Επιλεγμένη εικονική Ευρώπη», η οποία θα λάμβανε χώρα τον Μάρτιο του 2020 στην Εσθονία. Η διαδικτυακή αυτή συνάντηση θα διαρκέσει από 09.03. έως 16.03.2021. Οι μαθητές/τριες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα έχουν όμως ήδη ξεκινήσει να γνωρίζονται και συνεργάζονται μεταξύ τους.

  1. 15.-19.02.2021: Οι μαθητές/τριες γνωρίστηκαν μεταξύ τους στην πλατφόρμα Twinspace [το έργο αυτό («AVE-Ausgewähltes Virtuelles Europa – Επιλεγμένη εικονική Ευρώπη»), εκτός από έργο Erasmus+ είναι και eTwinning έργο. Γι’ αυτό μπορέσαμε και χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα Twinspace].
  2. 22.-26.02.2021: Στις 25.02.2021 είχαμε την 1η μας ζωντανή εξ αποστάσεως συνάντηση των μαθητών/τριων και των τεσσάρων συνεργαζόμενων Σχολείων. Θέμα της συνάντησης: Γνωρίζουμε την Εσθονία. Οι μαθητές/τριες είχαν χωριστεί σε τέσσερις μικτές ομάδες, δηλ. όχι μόνον Έλληνες, αλλά Ιταλοί, Έλληνες, Εσθονοί και Αυστριακοί μαζί. Ο χωρισμός έγινε από την υπεύθυνη συντονίστρια της Εσθονίας, αφού στείλαμε τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών/τριων οι άλλοι συντονιστές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της συνάντησης ήταν ότι κάθε ομάδα (η Α, η Β, η Γ και η Δ) συναντήθηκε διαδικτυακά χρησιμοποιώντας διαφορετικές πλατφόρμες: η Α ομάδα Microsoft Teams, η Β ομάδα Webex, η Γ ομάδα Google Meet και η Δ ομάδα Zoom. 
  3. 01.-05.03.2021: Στις 02.03.2021 είχαμε την 2η μας ζωντανή εξ αποστάσεως συνάντηση των μαθητών/τριων και των τεσσάρων συνεργαζόμενων Σχολείων. Θέμα της συνάντησης: Γνωρίζουμε τα συνεργαζόμενα Σχολεία. . Οι μαθητές/τριες χωρισμένοι πάλι σε τέσσερις μικτές ομάδες απάντησαν σε ερωτήσεις που βρίσκονταν στο Forum του Twinspace συνομιλώντας στο chat που υπάρχει εκεί μέσα. Ρωτούσαν τους συνομήλικους τους κι απαντούσαν στις δικές τους ερωτήσεις. Τις απαντήσεις τις έγραφε κάθε ομάδα σ’ ένα συνεργατικό έγγραφο word.

Στην επίσημη έναρξη της διαδικτυακής συνάντησης την Τρίτη, 09.03.2021, μεταξύ άλλων, θα απευθύνουν έναν σύντομο χαιρετισμό οι Διευθυντές όλων των συμμετεχόντων στο έργο Σχολείων.

Την Τετάρτη, 10.03.2021, στην ζωντανή εξ αποστάσεως συνάντηση των μαθητών/τριων και των τεσσάρων συνεργαζόμενων Σχολείων θα έχει ως το Εκπαιδευτικό Σύστημα κάθε συμμετέχουσας στο έργο χώρας.

Την Πέμπτη, 11.03.2021, το Σχολείο του Παρόντος θα είναι το θέμα της ζωντανής εξ αποστάσεως συνάντησης των μαθητών/τριων. Το Σχολείο του Μέλλοντος θα είναι το επίκεντρο της συζήτησης/συνομιλίας των μαθητών/τριων την Παρασκευή, 12.03.2021.

Την Τρίτη, 16.03.2021, θα γίνει η επίσημη τελετή κλεισίματος αυτής της ζωντανής εξ αποστάσεως συνάντησης των μαθητών/τριων του έργου. Θα παρουσιαστούν όλα τα τελικά έργα των μαθητών/τριών. Το όλο εγχείρημα θα κλείσει με παιγνιώδη τρόπο, με ένα Escape Room! Θα είναι ερωτήσεις απ’ όλες τις μέρες της διεξαγωγής της ζωντανής εξ αποστάσεως συνάντησης που θα πρέπει να απαντηθούν. Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες συναντήσεις μας, σ’ αυτή οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες θα χωριστούν σε «εθνικές» ομάδες και θα συναγωνιστούν τις άλλες «εθνικές» ομάδες! Νικήτρια ομάδα θα είναι όποια απαντήσει σωστά αλλά και γρηγορότερα στις ερωτήσεις.

Όλες οι συναντήσεις γίνονται στις 16.30 ώρα Ελλάδος. Διάρκεια: 1 ώρα.

ACFrOgCiokpcfG7HRn45X3ZxX5urUAarbKtRElFu23mQQShYGnXUL0nmH0XLA2JTNs_qxx4vEllen2D6-xdI_gqWHZ9D40u5o14scJNGJT_Z_M3SFaM8SJX0frbvZqfr1hC0reEpAlSs50r0pecu

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων * for Click to select the duration you give consent until.

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας