Όμιλος Δημιουργικής Γραφής

Όμιλος Δημιουργικής Γραφής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Ιωάννα Ευσταθίου

Αντιγόνη Χαλκιοπούλου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Φιλόλογος

Φυσικής Αγωγής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ

Όμιλος δημιουργικής γραφής, δημοσιογραφίας και δημιουργίας ψηφιακού εντύπου

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ

                     «Μαθητική πένα»

ΤΑΞΗ

Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

                          

11-20

ΣΤΟΧΟΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ –

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Καλλιέργεια κριτικής ανάγνωσης
 • Πρακτική εφαρμογή: παραγωγή προφορικού ή γραπτού κειμένου διαφόρων ειδών και ιδιαίτερα της αρθρογραφίας.
 • Βελτίωση του λεξιλογίου τους
 • Μηχανισμοί έκφρασηςΑνάπτυξη δεξιοτήτων  κριτικής σκέψης & δημιουργικής γραφής
 • Καλλιέργεια δημιουργικής φαντασίας
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού
 • Γνώση βασικών αρχών δημοσιογραφικής δεοντολογίας
 • Γνώση τυπολογίας δημοσιογραφικού άρθρου
 • Γνώσεις βασικών αρχών συνέντευξης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ-

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ

 • Ενθάρρυνση στην οικοδόμηση της γνώσης
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Εμπλουτισμός των εμπειριών και συναισθημάτων των μαθητών
 • Ενίσχυση αισθητικού κριτηρίου
 • Καλλιέργεια αυτοεκτίμησης
 • Ψυχαγωγία
ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών θα ξεκινήσει από τις τεχνικές δημοσιογραφίας και δημοσιογραφικής δεοντολογίας, τις τεχνικές δημιουργικής γραφής και αφήγησης που αποτελεί εργαλείο μέσω του oποίου οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα ταξινόμησης εμπειριών, κατανόησης βαθύτερου νοήματος και μαθαίνουν πώς να γράφουν μέσα από την έμπνευση και την ανακάλυψη. Επίσης, αρχές και τεχνικές της ψηφιακής αφήγησης, που αποτελεί το συνδυασμό της παραδοσιακής αφήγησης με το πολυμεσικό υλικό.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Δύο (2)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Προσωπικό εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του ομίλου, αξιοποίηση σχετικών με το θέμα ιστοσελίδων και ελεύθερων ψηφιακών εργαλείων, κείμενα σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 • Φάκελος υλικού του ομίλου
 • Κείμενα μαθητών σε έντυπη μορφή στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής
 • Ιστότοποι με ψηφιακές αφηγηματικές δημιουργίες των μαθητών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας

Συνεργασία με Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βορ.Πελ/σου

Τοπικές εφημερίδες

Δ. Πατρέων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Οι μαθητές δύνανται να συμμετέχουν σε:

1. Πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς πεζού και ποιητικού λόγου που τυχόν διοργανωθούν.

2. Πανελλήνιο διαγωνισμό ρητορικής τέχνης

3. Ψηφιακά Φεστιβάλ

4. Διαγωνισμούς ψηφιακής δημιουργίας κ. ά.

Schools & Partners

We believe in offering the highest quality courses, created by schools and partners who share our commitment to excellence in teaching and learning, both online and in the classroom.
Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας