Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας

Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Χριστίνα Διπλάρη
Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ05
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2)
Κλάδος/Ειδικότητα (2)
Τίτλος του ομίλου Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας
Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος Ξένες Γλώσσες – Βελτίωση Γλωσσικών Δεξιοτήτων στη Γαλλική Γλώσσα. Προετοιμασία Μαθητών Για Συμμετοχή στις Εξετάσεις ΚΠΓ

(Α1-Α2 & Β1-Β2)

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2

(αν υπάρξει ενδιαφέρον και για τα δύο επίπεδα, θα λειτουργήσουν δύο ξεχωριστά τμήματα προετοιμασίας, με 4 ώρες συνολικά)

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος                   Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Η προετοιμασία των μαθητών με ειδικού τύπου ασκήσεις για τις εξετάσεις του ΚΠΓ (επίπεδο Α1-Α2 και Β1-Β2), εστιάζοντας στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση του διπλώματος (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου).
Διδακτική μεθοδολογία
 • Δυναμική θεώρηση της διδασκαλίας.
 • Μαθητοκεντρική διδασκαλία.
 • Υποστηρικτικό πλαίσιο διδακτικής οργάνωσης που σέβεται τους προσωπικούς ρυθμούς μάθησης κάθε μαθητή και κλίνει προς τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση.
 • Στρατηγικές διδασκαλίας που θα σέβονται τις καταστασιακές συνθήκες της τάξης
Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή Ιούνιο)
 • Κάλυψη της ύλης σε όλα τα θέματα του επιπέδου Α1-Α2 / Β1-Β2 (Οκτώβριος 2020 – Ιανουάριος 2021).
 • Προετοιμασία για όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου) (Φεβρουάριος 2021-Μάρτιος 2021).
 • Προετοιμασία για τις εξετάσεις με βάση παλιά θέματα εξετάσεων 2008-2020  (Απρίλιος 2021-Μάιος 2021).
Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) Θα χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής που μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά για την προετοιμασία των μαθητών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • προσωπικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
 • ειδικές διδακτικές σειρές προετοιμασίας για τις εξετάσεις
 • παλιά θέματα εξετάσεων
Τρόπος επιλογής μαθητών Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.
Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση μέσω της συμμετοχής τους στις εξετάσεις ΚΠΓ.
Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης) Κατόπιν συνεννοήσεως με τους ενδιαφερόμενους μαθητές.
Τόπος διεξαγωγής ομίλου Δια ζώσης – ΠΓΠΠ (σχολείο).
Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες
Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) Υ.ΠΑΙ.Θ.

Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις συνθήκες λόγω COVID.
Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου
 • Εσωτερική αξιολόγηση (ερωτηματολόγιο στους μαθητές)
 • Εξωτερική αξιολόγηση μέσω της συμμετοχής  των μαθητών στις εξετάσεις του ΚΠΓ – βάσει αποτελεσμάτων
Παραδοτέα
 • Φάκελος υλικού του ομίλου.
 • Γραπτά των μαθητών – τεστ

Schools & Partners

We believe in offering the highest quality courses, created by schools and partners who share our commitment to excellence in teaching and learning, both online and in the classroom.
Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας