Όμιλος Βιολογίας

Όμιλος Βιολογίας
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Παρασκευή Πούλου
Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ04.04, βιολόγος
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2)
Κλάδος/Ειδικότητα (2)
Τίτλος του ομίλου Γνωρίζουμε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας
Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος Βιολογία

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα

2 ώρες

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος

Β και Γ
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Προετοιμασία για τον διαγωνισμό
Διδακτική μεθοδολογία Παλαιότερα θέματα του διαγωνισμού  Μελέτη περίπτωσης

Φύλλα εργασίας

Προσομοιώσεις

Ιστοεξερεύνηση – αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή Ιούνιο) Μελέτη θεμάτων διαγωνισμών προηγούμενων ετών (αντίστοιχη θεωρία προσαρμοσμένη στο επίπεδο των μαθητών και σταδιακή προσέγγιση του θέματος)
Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) Θέματα παλαιότερων διαγωνισμών ΠΕΒ

pev.gr

digitalbooks.edu.gr 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Τρόπος επιλογής μαθητών Max 12 μαθητές
Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Συμμετοχή στον όμιλο

Δεξιότητες του Νου

Προσαρμοστικότητα

Υπευθυνότητα

Οργανωτική ικανότητα

Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα

  

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης) Δευτέρα
Τόπος διεξαγωγής ομίλου Στο σχολείο ή διαδικτυακά
Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΕΒ

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Πανεπιστήμιο Πατρών
Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Προσομοίωση διαγωνισμού

Ολοκλήρωση συναντήσεων

Παραδοτέα Προσομοίωση διαγωνισμού

Τυχόν παραγόμενο υλικό

Schools & Partners

We believe in offering the highest quality courses, created by schools and partners who share our commitment to excellence in teaching and learning, both online and in the classroom.
Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας