Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+ KA201 του ΠΓΠΠ: Pixels and Meeples

Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+ KA201 του ΠΓΠΠ: Pixels and Meeples

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΓΠΠ) αποδέχτηκε με χαρά πρόταση συνεργασίας σε διετές πρόγραμμα Erasmus+ KA201 από το Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA/Ισπανία από τον Μάιο του 2021. Εταίροι στο έργο είναι επίσης: 1) COLEGIO TRUEBA DE ARTXANDA COOP/Ισπανία, 2) AGRpriority SL/Ισπανία, 3) Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia/Πορτογαλία και 4) Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg/Γερμανία.
Τίτλος του έργου: Pixels and Meeples (2020-1-ES01-KA201-082522)
Ιστοσελίδα του έργου: http://pixels.deusto.es/
STEAM, Game-based-learning (παιγνιώδη μάθηση) και Computational Thinking (υπολογιστική σκέψη) είναι οι δεξιότητες, στις οποίες θα εστιάσει να ενισχύσει το πρόγραμμα.
Το Πανεπιστήμιο UDEUSTO συντονίζει το όλο πρόγραμμα, αλλά θα είναι υπεύθυνο και για το παραχθέν πνευματικό προϊόν (επιτραπέζιο παιχνίδι) λόγω της εξειδίκευσής τους στην υπολογιστική σκέψη, τη μάθηση με βάση τα παιχνίδια και το σχεδιασμό πόρων μάθησης.
Το πρόγραμμα ήδη υλοποιείται με συνεργασία των εταίρων και ετοιμάζονται τα πρώτα παραδοτέα.
Το ΠΓΠΠ καθώς και τα συνεργαζόμενα Σχολεία από Πορτογαλία, Ισπανία και Γερμανία θα συμμετέχουν στις δοκιμές και την πιλοτική εφαρμογή του επιτραπέζιου παιχνιδιού.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας