Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου (Γυμνασίου – Λυκείου) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λέανδρος Περιβολαρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΜΕΛΗ:

Όλγα Χατζηκωντή, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04

Ιωάννης Σφαέλος, Διευθυντής Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών

Αθανασία Μπαλωμένου, Διευθύντρια Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών

Σοφία Κωτσελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02

Ιωάννης Χιωτέλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ04

Phone: 2610431950
Fax: 2610429426
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα
Σολωμού & Μαγούλας