Εκπαιδευτικό υλικό

Επίλεξε τον καθηγητή για να δεις το υλικό για τα μαθήματά του

 

Αβραμίδου Καλ., ΠΕ02-Φιλόλογος

Αθανασόπουλος Δημ., ΠΕ19-Πληροφορικός

Αργυρίου Αγ., ΠΕ02-Φιλόλογος

Βουτσινά Λαμ., ΠΕ04.01-Φυσικός

Διπλάρη Χρ., ΠΕ05-Γαλλικών

Καλατζή Μαρία, ΠΕ02-Φιλόλογος 

Κτενά Χρ., ΠΕ15-Οικ. Οικονομίας

Λαλιώτης Παρ., ΠΕ01-Θεολόγος

Μιντιλογλίτη Ιωάν., ΠΕ16-Μουσικός

Μπαλωμένου Αθ., ΠΕ03-Μαθηματικός

Πλακούδα Αικ.ΠΕ02-Φιλόλογος

Πούλου Παρ., ΠΕ04.04-Βιολόγος

Ρήγα Βασ., ΠΕ03-Μαθηματικός

Σιδηρά Μαρ., ΠΕ02-Φιλόλογος

Στεφανίδη Χρυσ., ΠΕ08-Καλλιτεχνικών

Σχοινάς Βασ., ΠΕ06-Αγγλικών

Τζιογκίδης Κυπ., ΠΕ12.04-Τεχνολόγος

Χαλκιοπούλου Αντ., ΠΕ11-Φυσ. Αγωγής

Χαρδαλούπα Ιωάν., ΠΕ07-Γερμανικών

Χατζηαντωνίου Παν., ΠΕ19-Πληροφορικός