eTwinning

   

etwinning logo 656x369

Το περιοδικό μας

  da da issue2

Δυτικός άνεμος

Εκδόσεις

roda

"Τα ρόδα της αυγής..." (pdf)

Ποιήματα και διηγήματα που διακρίθηκαν
στον Β΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
του Π.Γ.Π.Π.: «Στη γειτονιά μου ή σε τόπους μακρινούς:
Ένα ταξίδι όπου υπάρχουν άνθρωποι» 

ISBN: 978-618-81862-1-7

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017−2018.

Διαβάστε παρακάτω την ενημέρωση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017-2018:

Οδηγίες (κλικ εδώ: http://depps.minedu.gov.gr/?p=4971 ή εδώ: αρχείο pdf)

Πίνακας κενών θέσεων (κλικ εδώ: http://depps.minedu.gov.gr/?p=4974 ή εδώ: αρχείο pdf)

Το Σχολείο μας αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα ως Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (Γυμνάσιο). Θα πρέπει λοιπόν να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ώστε να δηλωθεί σωστά η παραπάνω ονομασία του Σχολείου μας.    

Οι Αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο https://www.iep.edu.gr/pps από Παρασκευή 28/04/2017 έως και Παρασκευή 19/05/2017

Επίσης, σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ ισχύουν και τα εξής:

1) "...Για τα υφιστα?μενα Πειραματικα? Γυμνα?σια και Λυ?κεια, τα οποι?α συνδε?ονται μεταξυ? τους, οι απο?φοιτοι του Γυμνασι?ου θα εγγραφου?ν αυτοδι?καια στην Α' τα?ξη του συνδεδεμε?νου Λυκει?ου, εφο?σον υποβληθει? σχετικη? αι?τηση-δη?λωση απο? τους γονει?ς και κηδεμο?νες αυτω?ν απο? την 28η Απριλι?ου 2017 με?χρι και την 19η Μαΐου 2017. Εντο?ς της ι?διας προθεσμι?ας, οι γονει?ς των αποφοι?των Γυμνασι?ου που δεν επιθυμου?ν να φοιτη?σουν τα παιδια? τους στο συνδεδεμε?νο Πειραματικο? Λυ?κειο, οφει?λουν να το δηλω?σουν υπευ?θυνα στον Διευθυντη? - Προι?στα?μενο της οικει?ας σχολικη?ς μονα?δας, ω?στε ο τελευται?ος να εφαρμο?σει την κει?μενη νομοθεσι?α και να αποδω?σει στο συνδεδεμε?νο σχολει?ο τον αριθμο? των προς κα?λυψη θε?σεων..."

2)"...Για τα υφιστα?μενα Πειραματικα? Δημοτικα? Σχολει?α και Γυμνα?σια, τα οποι?α συνδε?ονται μεταξυ? τους, οι απο?φοιτοι του Δημοτικου? Σχολει?ου θα εγγραφου?ν αυτοδι?καια στην Α' τα?ξη του συνδεδεμε?νου Γυμνασι?ου, εφο?σον υποβληθει? σχετικη? αι?τηση-δη?λωση απο? τους γονει?ς και κηδεμο?νες αυτω?ν απο? την 28η Απριλι?ου 2017 με?χρι και την 19η Μαΐου 2017..."