Το περιοδικό μας

  da da issue2

Δυτικός άνεμος

Εκδόσεις

roda

"Τα ρόδα της αυγής..." (pdf)

Ποιήματα και διηγήματα που διακρίθηκαν
στον Β΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
του Π.Γ.Π.Π.: «Στη γειτονιά μου ή σε τόπους μακρινούς:
Ένα ταξίδι όπου υπάρχουν άνθρωποι» 

ISBN: 978-618-81862-1-7

Σύνδεση

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017−2018.

Διαβάστε παρακάτω την ενημέρωση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017-2018:

Οδηγίες (κλικ εδώ: http://depps.minedu.gov.gr/?p=4971 ή εδώ: αρχείο pdf)

Πίνακας κενών θέσεων (κλικ εδώ: http://depps.minedu.gov.gr/?p=4974 ή εδώ: αρχείο pdf)

Το Σχολείο μας αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα ως Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (Γυμνάσιο). Θα πρέπει λοιπόν να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ώστε να δηλωθεί σωστά η παραπάνω ονομασία του Σχολείου μας.    

Οι Αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο https://www.iep.edu.gr/pps από Παρασκευή 28/04/2017 έως και Παρασκευή 19/05/2017

Επίσης, σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ ισχύουν και τα εξής:

1) "...Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α' τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 28η Απριλίου 2017 μέχρι και την 19η Μαΐου 2017. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι γονείς των αποφοίτων Γυμνασίου που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στον Διευθυντή - Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων..."

2)"...Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α' τάξη του συνδεδεμένου Γυμνασίου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 28η Απριλίου 2017 μέχρι και την 19η Μαΐου 2017..."