Ημέρα ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας για την πρόοδο των μαθητών 

 κάθε Τετάρτη 9:00 π.μ. - 13:30