Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-2017

Για το Σχολικό έτος 2016-2017 προτείνεται ο σχηματισμός τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Α, Β και Γ τάξης). 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ (Αρχαία Εληνική Γλώσσα Α και Β Τάξης, Αργυρίου Α.) και εδώ (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Τάξης, Αβραμίδου Ν.) 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Ενισχυτική Διδασκαλία.

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πατήστε Αποστολή.