Προκηρύξεις

Κάνουμε δράσεις και γνωρίζουμε νέα μέρη! 

school bus

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για οργάνωση εκδρομής σε ΚΠΕ Φιλιππιάδας (εδώ).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για οργάνωση εκδρομής σε Ναύπλιο-Νεμέα (εδώ).

- Εκδήλωση ενδιαφέροντος για οργάνωση εκδρομής στην Καστοριά (εδώ). Πρακτικό αξιολόγησης (εδώ).

- Εκδήλωση ενδιαφέροντος για οργάνωση εκδρομής στη Ζάκυνθο (εδώ). Πρακτικό αξιολόγησης (εδώ).

- Εκδήλωση ενδιαφέροντος για οργάνωση εκδρομής στην Αθήνα (Μουσείο Ηρακλειδών)(εδώ)

- Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Αυστρία (εδώ)

- Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μετακίνηση στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Πατρών (εδώ). Αξιολόγηση προσφορών (εδώ)

- Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Καρδίτσα (εδώ). Αξιολόγηση προσφορών (εδώ)

- Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μετακίνηση στις Βρυξέλλες (εδώ)

- Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Αθήνα (Βουλή) (εδώ). Αξιολόγηση προσφορών (εδώ)

- Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μετακίνηση στους Δελφούς (εδώ). Αξιολόγηση προσφορών (εδώ)

- Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μετακίνηση σε Χίο - Σμύρνη (εδώ). Αξιολόγηση προσφορών (εδώ)

- Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μετακίνηση στην Πύλο (εδώ). Αξιολόγηση προσφορών (εδώ)

- Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μετακίνηση στo Ναύπλιο - Μυκήνες (εδώ). Αξιολόγηση προσφορών (εδώ)