Έκδοση αποτελεσμάτων και επίδοση ελέγχων προόδου σχολικού έτους 2016-2017

Τη Δευτέρα 12/6/2017 θα εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα της επίδοσης των μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται  να προσέλθουν στο Σχολείο στις 12/6/2017 από 13:30 έως 14:00 για την παραλαβή των ελέγχων προόδου

Σε περίπτωση κωλύματός τους τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να παραλάβουν τον έλεγχο προόδου οποιαδήποτε άλλη εργάσιμη ημέρα έως το τέλος του σχολικού έτους (30/6/2017).