Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου (Γυμνασίου - Λυκείου) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λέανδρος Περιβολαρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΜΕΛΗ:

Όλγα Χατζηκωντή, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04

Ιωάννης Σφαέλος, Διευθυντής Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών

Αθανασία Μπαλωμένου, Διευθύντρια Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών

Σοφία Κωτσελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ02

Ιωάννης Χιωτέλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ04

Εκδόσεις

roda

"Τα ρόδα της αυγής..."

Ποιήματα και διηγήματα που διακρίθηκαν
στον Β΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
του Π.Γ.Π.Π.: «Στη γειτονιά μου ή σε τόπους μακρινούς:
Ένα ταξίδι όπου υπάρχουν άνθρωποι»

ISBN: 978-618-81862-1-7